Cercar Error

Notícies

Visats

Idoneïtat tècnica

En quin moment visem el document ITE?

Amb l’entrada en vigor del D67/2015 la redacció d’Informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici es duu a terme a través del Portal Generador d’Informes ITE. Expliquem el procediment a seguir a partir del tancament de l’informe en aquest Portal.

Escrit per mleal

Més informació
Idoneïtat tècnica

8 avantatges de sol·licitar la validació d’idoneïtat en visar el document ITE

El Cateb t’ofereix la validació d’idoneïtat de l’informe ITE com a valor afegit al tràmit de visat. Aquesta validació d’idoneïtat amb el visat aporta avantatges, no només per al tècnic redactor, sinó també per al client i per a la pròpia Administració.

Escrit per mleal

Més informació
Idoneïtat tècnica

Quins edificis han de passar la inspecció tècnica obligatòria?

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el Cadastre.

Escrit per mleal

Més informació
Visats

El tràmit del CHU i la declaració responsable d’antiguitat

En relació a les circulars 2 i 6 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a continuació expliquem els detalls i particularitats de la Declaració Responsable en funció de l’antiguitat de l’edifici i altres preguntes freqüents sobre el tràmit.

Escrit per Eva Molins

Més informació
Visats

Videotutorials de l’Oficina virtual

El Cateb té implantada una plataforma digital que integra tots els tràmits i serveis del Cateb, i que facilita la tramitació electrònica amb les administracions públiques.

Escrit per Eva Molins

Més informació

Coneixes l’Informatiu?

La revista trimestral del Cateb que t’informa de l’actualitat professional i tècnica

Vull subscriure-m'hi
Idoneïtat tècnica

Qui tramita la sol·licitud del Certificat d’Aptitud? I en quin moment s’ha de tramitar?

Un cop realitzat l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici cal que la propietat (o el seu representant autoritzat) presenti a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·licitud del certificat d’aptitud.

Escrit per Eva Molins

Més informació
Visats

Quan cal la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte o d’execució?

Per tal de complir amb la legislació vigent, cal conèixer quan és necessària la presència del coordinador de seguretat i salut. En el cas que la CSS sigui obligatòria, cal informar al client per tal que aquesta l’assumeixi un tècnic competent.

Escrit per Eva Molins

Més informació
Idoneïtat tècnica

Ha de passar la ITE un habitatge unifamiliar?

Una de les novetats que va tenir el Decret 67/2015 és la inclusió dels habitatges unifamiliars. Expliquem a continuació els detalls

Promocionat per Escrit per Eva Molins

Més informació
Visats

Contingut del llibre de l’edifici

Redacta el teu llibre de l’edifici segons el decret 67/2015. Recorda que tens a la teva disposició el LEWEB per generar de forma ràpida i senzilla el llibre de l’edifici.

Escrit per Eva Molins

Més informació
Pràctica professional

Pautes per tramitar certificats d’habitabilitat de segona ocupació

A continuació fem un recull d’alguns aspectes que cal considerar a l’hora de tramitar certificats d’habitabilitat de segona ocupació per a habitatges usats o preexistents.

Escrit per Eva Molins

Més informació